اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک، فروردین ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک

First International Conference on Academic Medicine

پوستر اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک

اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران برگزار گردید.