اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها

1th e-conference on the application of modeling in industry and the analysis of processes

پوستر اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها

اولین همایش الکترونیکی کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرآیند ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،شركت تعاوني آموزشي فرزانگان دانش راه در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.