اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

پوستر اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی