همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها، بهمن ماه ۱۳۹۶

همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها

National Conference on Accounting and Management of New Techniques, Challenges and Solutions

پوستر همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها

همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها