همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم، آذر ماه ۱۳۸۹

همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم

Academic Mission Conference Against War

همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم