اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

1st National Congress on Territory Planning in the Third Millennium with Emphasis on South East of Iran

پوستر اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.