اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی، مهر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی

The first conference on advanced materials in aviation and energy industries

پوستر اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی

اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه مواد و انرژی،پژوهشگاه مواد و انرژي در شهر فردیس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی مراجعه فرمایید.