همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی ، شهریور ماه ۱۳۸۷

همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی

Iranian Congress of Obstetrics and Gyn

همایش سراسری باروری و ناباروری و لاپاراسکوپی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایرانمركز باروري و ناباروري الزهراي دانشگاه علوم پزشكي تبريزانجمن متخصصين زنان مامايي ايران شاخه آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید.