نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر، آبان ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

First National Biennial Conference on Geological Survey of Alborz Mountains and Caspian Sea

پوستر نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر