نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر، آبان ماه 98

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

First National Biennial Conference on Geological Survey of Alborz Mountains and Caspian Sea

پوستر نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر

نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

زمین شناسی بنیادی

مخاطرات زمین

ذخایر و منابع زمین شناختی

زمین شناسی مهندسی ساختگاه ها

زمین شناسی کواترنری ودریایی

زمین گردشگری وزمین باستان شناسی

زمین شناسی زیست محیطی وپزشکیمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر