اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران ، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

Makran coast and the maritime authority of the First National Congress of Iran

پوستر اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران

اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در شهر چابهار برگزار گردید.