همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴، آبان ماه ۱۳۸۹

همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴

National Conference on Sovereignty and Competent Government in Iran 1404

همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴