اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند

The first conference on artificial intelligence and intelligent processing

پوستر اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند

اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند