اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

The first conference on recent developments and future trends in the automotive industry

پوستر اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.