اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو، دی ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

The first conference on recent developments and future trends in the automotive industry

پوستر اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو