اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی

The first international congress of artificial intelligence in medical sciences

پوستر اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی

اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی