نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی، آبان ماه 98

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

the first national conference on artificial intelligence in medical imaging

پوستر نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و شبکه هوشم مصنوعی در تصویر برداری پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


برگزاری آکادمی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

کارگاههای آموزشی عملی هوش مصنوعی در نورورادیولوژی

نخستین مسابقه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی با محوریت نورورادیولوژی

پذیرش مقالات علمی پژوهشی

دوره آموزشی مباحث داغ انفورماتیک تصویربرداری

نمایشگاه تجهیزات و خدمات حوزه انفورماتیک تصویربرداری و هوش مصنوعی