کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان

World Conference on Avian Influenza (IAC-2018)

پوستر کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان

کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،شركت نمايشگاهي ميلاد مبتكر شرقسازمان دامپزشكي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس جهانی آنفلوآنزای پرندگان