همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان

National Conference on Applied and Innovative Innovations in Electrical and Computer Engineering with a Basic Knowledge Approach

پوستر همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان

همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ابتکار نوین و کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر با رویکرد دانش بنیان