سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز، آبان ماه 97

سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز

Third International Conference and the 7th National AIDS Seminar

سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین سمینار سراسری ایدز در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.