اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی، دی ماه ۱۳۹۵

اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی

First Cultural Conference in Building

پوستر اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی

اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه فني و حرفه اي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی