اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری