اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

The First Asian Hypnosis Congress

پوستر اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم

اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایرانانجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايراندانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم