اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

پوستر اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اردکان،دانشگاه اردكان در شهر اردکان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی