سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، مهر ماه ۱۳۹۵

سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

پوستر سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران،پژوهشكده انرژي هاي نو و محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی