اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند

The first national conference on agricultural development with the approach of smart technologies

پوستر اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند

اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مجتمع آموزش عالی میناب موسسه علمی آموزشی پژوهشی آنامیس نگار در شهر میناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند