اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی

The first national conference of new findings in agricultural sciences

پوستر اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی