پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش، بهمن ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

5th annual gerash oncology congress

پوستر پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش

پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش،دانشگاه علوم پزشكي گراش در شهر گراش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سالانه انکولوژی گراش