دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور، آبان ماه 97

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

Second Afzali Pour International Medical Congress

پوستر دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1- هماتوپاتولوژی
2- پاتولوژی مغز استخوان
3- پاتولوژی بیماری های التهابی و نئوپلازی
4- پاتولوژی پوست
5- پاتولوژی مفاصل،استخوان و بافت همبندی
6- پاتولوژی تیروئید
7- پاتولوژی سیتولوژی
8- پاتولوژی پستان
9- پاتولوژی دستگاه گوارش
10- پاتولوژی ریهمقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور