دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور، آبان ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

Second Afzali Pour International Medical Congress

پوستر دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشگاه علوم پزشكي كرمان معاونت تحقيقات و فناوريمركز تحقيقات پاتولوژي و سلول هاي بنيادي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور