همایش ملی جریان و آلودگی هوا، آبان ماه ۱۳۹۱

همایش ملی جریان و آلودگی هوا

Air Flow and Pollution national conference

پوستر همایش ملی جریان و آلودگی هوا

همایش ملی جریان و آلودگی هوا در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،موسسه آب دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جریان و آلودگی هوا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جریان و آلودگی هوا