دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت

2nd National Conference on Student-Life Issues: A Focus on Leisure Time, Resilience and Health

پوستر دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت

دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بوعلی سینا، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت