نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت، دی ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت

The first national conference on education and insight

پوستر نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت

نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۱ توسط ،اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت