چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان، تیر ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان

Fourth National Conference on Accounting, Management and Financial Engineering with Emphasis on Paradigms in the Region and the World

پوستر چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان

چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 

       چالشهای حسابداری – حسابداری استراتژیک-سیستمهای کنترل مدیریت-حسابداری خلاق ومدیریت درآمد-حسابداری قانونی و تقلب-حسابداری 

مالیاتی و تقلب-جلوگیری از تقلب و شیوه های حسابداری غیر - ممیزی های امنیتی اطلاعات - جرایم الکترونیکی- بهترین الگوها در حاکمیت 

شرکتی - مدیریت دارایی و بدهی -  بحرانهای بانکی -  کارایی و عملکرد موسسات مالی و شعب بانک - تصمیمات مالی بانک ها - بانکداری  

سرمایه گذاری - مدیریت موسسات مالی - مقررات و نظارت در صنعت بانکی ملی و بین المللی - پیشرفتهای فن‌آوری و بانکداری - نقش بانک های 

مرکزی - 
استانداردهای حسابداری و مقررات - حسابداری زیست محیطی - حسابداری مالی - حسابداری مدیریت - مدیریت ریسک و کنترل داخلی 

- حسابداری اجتماعی -  قیمت گذاری دارایی -  پیش بینی ورشکستگی و عوامل تعیین کننده -  امور مالی شرکت -  مدلسازی و مدیریت ریسک 

اعتباری - 
 مهندسی مالی - بازارهای ارز خارجی -  قانون و امور مالی -   ادغام و اکتساب -  مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک - مدیریت 

پورتفولیو -  مقررات بازارهای مالی - سرمایه گذاری ریسک پذیر - حسابداری، حسابرسی و ارزیابی عملکرد - فناوری حسابرسی -  بانکداری، 

حسابداری و امور مالی - 
 حسابداری و امور مالی رفتاری -  حاکمیت شرکتی -  حسابداری انتقادی -  بانکداری الکترونیکی -   مالی الکترونیک 

-
  بازارهای مالی و مشتقات -  مدیریت خدمات مالی - حسابداری مدیریتی و مالی -   اقتصاد و دارایی پولی -   موسسات مالی کوچک و توسعه 

اقتصادی

 

 



مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان