نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث، دی ماه 93

نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

پوستر نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تخصصی رفتار شناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث مراجعه فرمایید.


محورهای همایش: 


بررسی الگـوهای رفتـاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر:

- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

- حریقـهای شیمیایی،الکـتریکی و حـریقهای ناشـی از انفجـار

- شناخت عوامل موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی

- تدوین الزامات مدیریت بحران بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث

- مدیریت پیامد در حوادث آتش سوزی،  مبتنی بر رفتارشناسی انواع حریق

- مدیریت ریسک مبتنی بر شناخت رفتارحریق در حوادث آتش سوزی

- بررسی رفتار انواع حریق در تولید گازهای سمی، میزان حرارت، دود و  ارتفاع

- طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت از خطر مبتنی بر رفتار حریق در حوادث

- شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات

- طراحی برنامه اطـفاء بر اساس شـناخت رفتار حریق در حوادث آتش سـوزی

- روشهای عملیاتی کنترل و اطفاء با هدف کاهش خسارات جانی و مالی در حوادث

- پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف  و انواع حریق احتمالی

- شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث