اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی هوافضا و علوم ماهواره ای، دی ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی هوافضا و علوم ماهواره ای

The first international research conference in aerospace engineering and satellite science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی هوافضا و علوم ماهواره ای

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی هوافضا و علوم ماهواره ای در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی هوافضا و علوم ماهواره ای مراجعه فرمایید.