اولین کنفرانس استانی عمران، معماری

اولین کنفرانس استانی عمران، معماری

01st Provincial Conference on Civil Engineering, Architecture

اولین کنفرانس استانی عمران، معماری در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۲ توسط کانون مهندسین آمل در شهر آمل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس استانی عمران، معماری