کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)، تیر ماه ۱۴۰۱

کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)

The first congress on the dimensions of water productivity in various agricultural sectors

پوستر کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)

کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی) در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.