کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)، تیر ماه ۱۴۰۱

کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)

The first congress on the dimensions of water productivity in various agricultural sectors

پوستر کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی)

کنگره فنی و مهندسی کشاورزی (ابعاد بهره وری آب در بخش های مختلف کشاورزی) در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در شهر کرج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.