نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی

The first national conference on ethics and mysticism in Persian literature

پوستر نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی

نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی