اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

پوستر اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

کاربرد صنعت هسته ای در صنعت نفت
کاربرد صنعت هسته ای در صنعت جوش
کاربرد صنعت هسته ای در صنایع غذایی
کاربرد صنعت هسته ای در کشاورزی
کاربرد صنعت هسته ای در پزشکی