سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی

پوستر سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و مولفه های فرهنگی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:
-    شناسایی راهکارهای اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی
-   آسیب شناسی و شناسایی مبانی فرهنگی رشد و توسعه اقتصادی
-   شناسایی الگوهای فرهنگی توسعه
-    گسترش تعامل دانشگاه با حوزه های اجرایی
 
 

محورهای همایش:
-  تبیین مبانی اقتصاد مقاومتی
- نقش و جایگاه فرهنگ در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
- الزامات راهبردی نهادی ، زیرساختی و برنامه ای در پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی
- نقش و تأثیر تحولات اقتصادی (تحریم، شوک، مخاطرات و تهدیدها) بر توسعه اقتصادی
- اشتغال، بهره وری و توسعه فضای کسب و کار در استان کردستان
عدالت و رشد اقتصادی
- تجارت خارجی، اقتصاد مرزی و نقش آن در توسعه استان کردستان
- اقتصاد منطقه ای و مدلهای بومی توسعه
- ساختار دولت، بودجه ریزی و نظام اداری در استان کردستان
- سرمایه گذاری، زیرساختها و توسعه اقتصادی در استان کردستان
- سرمایه انسانی، اجتماعی و توسعه اقتصادی در استان کردستان
- کارکرد مولفه های اقتصاد مقاومتی در توسعه اقتصادی استان کردستان