دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

2nd National Conference on Approaches Economic Development, Focusing on Regional plannin

پوستر دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

اهداف همایش:
مباحث نوین توسعه اقتصادی
تجارت و توسعه اقتصادی
امنیت و توسعه اقتصادی
اقتصاد کلان

محورهای همایش شامل مباحث نوین توسعه اقتصادی در زمینه:
برنامه ریزی
مدلهای رشد و توسعه
چالشهای برنامه ریزی
راهبردهای نوین توسعه منطقه ای
نقش R & D در توسعه
بهره وری عوامل تولید
رفاه اقتصادی و توزیع درآمد
تجارت و توسعه اقتصادی
تجارت داخلی
تجارت خارجی
بازارچه های مرزی
تجارت الکترونیکی
سرمایه گذاریهای خارجی
همکاریهای تجاری و اقتصادی منطقه ای
سیاست های تجاری، قوانین و مقررات
امنیت و توسعه اقتصادی
امنیت مرزی
قاچاق
قوانین و مقررات
آسیب شناسی محیط تعاملی
مفاهیم و الگوهای اقتصاد مرزی
اقتصاد کلان
بررسی سند چشم انداز توسعه
نقش و جایگاه مناطق در برنامه های توسعه
آمایش سرزمین و توسعه متوازن
صنایع کوچک و متوسط
برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب
زیر ساختهای اقتصادی
انتقال تکنولوژی
سیاستهای پولی و مالی
اکوتوریسم
بازارسرمایه

کمیته علمی همایش:
دکتر شاهین فکور: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (رئیس همایش)
دکتر هیرش سلطان‌پناه: دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج (دبیر علمی همایش)
دکتر عادل فاطمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (دبیر اجرایی همایش)           

اسامی کمیته علمی همایش (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر کریم آذربایجانی: دانشگاه اصفهان
دکتر محمد آهنچی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر جمشید امانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
صفیار امینی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر صادق بختیاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دکتر کامبیز پیکارجو: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمد خضری: دفتر مطالعات استراتژیک مجلس شورای اسلامی
دکتر علیرضا دقیقی اصل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر تیمور رحمانی: دانشگاه تهران
دکتر محمود حاجی رحیمی: دانشگاه کردستان
دکتر محسن رنانی: دانشگاه اصفهان
دکتر بهروز زارعی: دانشگاه تهران
دکتر کرامت اله زیاری: دانشگاه یزد
دکتر معروف سی‌و‌سه‌مرده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالناصر شجاعی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر عادل صلواتی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر سیدفخرالدین فخرحسینی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
دکتر علی فلاحی: دانشگاه رازی کرمانشاه
ابراهیم کاظمی نژاد: دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی
دکتر محمدشریف کریمی: دانشگاه کردستان
دکتر حامد قادرزاده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر علی صیاد زاده: بنیاد مستضعفان
کامران کسرایی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر ابراهیم عباسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر مصطفی عمادزاده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمد قنبری: دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی
دکتر صالح قوی‌دل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر بایزید مردوخی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
فرزاد معیری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای