اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز

First Conference of Alborz Engineering Opportunities and Challenges

پوستر اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز

اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه خوارزمي تهران - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز