اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته، بهمن ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته

1st Advanced Steels Congress

پوستر اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته

اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته