نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات، خرداد ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات

پوستر نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات

نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تهران،دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات