اولین همایش ملی کودک و نوجوان، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی کودک و نوجوان

First National Conference on Children and Adolescents

پوستر اولین همایش ملی کودک و نوجوان

اولین همایش ملی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کودک و نوجوان