کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی، آبان ماه ۱۳۹۱

کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی

کارآفرینی و بازار کار درکتابداری و اطلاع‌رسانی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۱ توسط ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایراناتحاديه انجمن هاي علمي-دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني ايران در شهر تهران برگزار گردید.