دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

Second National Conference on Academic Culture

پوستر دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی