اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

پوستر اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری توسعه پایدار در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی