اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار، مهر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

The first National Conference on Architecture, Civil Engineering, Tourism with a Sustainable Development Approach

پوستر اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ توسط ،مركز كنفرانسهاي فراز انديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار