همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی

همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی

5th. international Congress on civil engineering, architecture and urban development

پوستر همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی

همایش بین المللی حسابداری،آمار و ریاضی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های کوشا گستر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای حسابداری :
حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
حسابداری بودجه ای
حسابداری حسابرسی
حسابداری سیستم ها
حسابداری موسسات غیر انتفاعی
حسابداری اجتماعی
حسابداری تلفیقی
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری محیط زیست
حسابداری و نظام راهبری شرکتها
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 حسابداری ارزشی
حسابداری دولتی و پاسخگویی
نظریه پردازی در حسابداری
اخلاق حرفه ای در حسابداری
نقش حسابداران در دوران پساتحریم
آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی
حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی
جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری
تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی
نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی
استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
اثربخشی گرایشات حسابداری
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان
قوانین و استانداردها
اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
حسابرسی و چالش های پیش رو
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
ارزیابی استاندارد های بین المللی
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری در تحول اقتصادی
سیستم های اطلاعات حسابداری
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

محورهای آمار :
آمار کاربردی
آمار نظری
احتمال و کاربردهای آن
فرایندهای تصادفی
آمار زیستی
آمار رسمی
آموزش آمار
آمار فازی
آمار در سایر علوم
سایر زمینه‌های مرتبط با آمار

محورهای ریاضی :
آمار و احتمال
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی
آنالیز ریاضی
آنالیز تابعی
انالیز تابعی غیر خطی
آنالیز هارمونیک
انالیز مختلط
آنالیز فازی
جبرهای باناخ
نظریه عملگرها
سایر شاخه ها و کاربردهای آنالیز
آنالیز عددی و محاسبات علمی
ترکیبیات، نظریه گراف و رمز
تحقیق در عملیات، بهینه سازی و نظریه کنترل (واپایش)
ریاضیات مالی
جبر
علوم کامپیوتر
معادلات دیفرانسیل و دستگاه‌های دینامیکی
منطق ریاضی و منطق فازی
نظریه موجک‌ها و قاب‌ها
هندسه و توپولوژی
کاربرد ریاضی  در سایر رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندس