اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار

پوستر اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار

اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار