مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان، آبان ماه 91

مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

National Conference on Agricultural Capitals and Potential Management in The light of Industry and Commerce in Zanjan Province

پوستر مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان مراجعه فرمایید.


دانشگاه زنجان مفتخر است در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در راستای ارتقاء و توسعه دانش مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در استان زنجان و کشور و با هدف گسترش و تقویت هر چه بیشتر پیوندهای فعالان حوزه‌های اندیشه و عمل، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و دانش‌پژوهان، مسئولان و مدیران، دانشجویان و کارشناسان کشاورزی، نسبت به برگزاری همایش ملی تحت عنوان
«مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان»
در آبان ماه 1391 اقدام نماید.
بدین وسیله از کلیه استادان دانشگاه، متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه‌های  علمی و اجرائی، مدیران، کارشناسان و دانشجویانی که در زمینه‌های مرتبط با محورهای کنگره صاحب نظر و اثر می‌باشند، دعوت می‌گردد با ارائه دیدگاه‌ها و آثار خود در این همایش ملی شرکت و بر غنا و کیفیت آن بیفزایند. امید است که نتایج حاصل از یافته های همایش، مسئولین را در اتخاذ تصمیمات اساسی در سطح استان یاری نماید.

 محورهای همایش

الف)محورهای فرامنطقه ای

 1. شیوه های حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی
 2. موانع و مشکلات سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش کشاورزی
 3. شیوه های برقراری ارتباط مستحکم بین بخش های علمی و تحقیقاتی با بخش تولید و فروش
 4. مشکلات مرتبط با صنایع تبدیلی اعم از تولید، بازاریابی و فروش
 5. ارزیابی بهره وری حوزه های مختلف بخش کشاورزی با در نظر گرفتن قابلیت های موجود
 6. نقش دولت و سیاست های توسعه اشتغال در بخش کشاورزی
 7. چگونگی آماده سازی محیط کسب و کار برای فعالیت مولد به صورت زیر بنایی در صنایع بزرگ،متوسط و کوچک
 8. نقش تعاونی های کشاورزی در جذب سرمایه های داخلی و توسعه بخش کشاورزی
 9. نقش کشاورزی مکانیزه در افزایش ظرفیت تولید محصولات
 10. تاثیر تسهیلات اشتغال زایی دولت بر اشتغال در بخش کشاورزی
 11. شیوه ها و الگوهای مناسب حمایت از بخش کشاورزی
 12. مدیریت سرمایه های انسانی و اجتماعی در ارتقاء جایگاه کشاورزی
 13. نقش خوشه های صنعتی مرتبط با بخش کشاورزی بر اشتغال نیروی کار
 14. توسعه کسب و کار های نوین و کارآفرینی با هدف اشتغال مولد بر بخش کشاورزی و صنایع وابسته
 15. استفاده از انرژی های نو در تامین انرژی الکتریکی مصارف کشاورزی

ب)محورهای منطقه ای

 1. بررسی تطبیقی کشاورزی استان زنجان با استان های مشابه
 2. قابلیت های کشاورزی استان زنجان در تولید محصولات کشاورزی
 3. فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان زنجان
 4. جایگاه صادرات محصولات کشاورزی استان زنجان در بازارهای داخلی و خارجی
 5. تقویت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در بخش کشاورزی استان زنجان
 6. عوامل موثر در توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سطح استان زنجان
 7. توسعه کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و نقش آن در توسعه بخش کشاورزی استان زنجان
 8. ظرفیت استفاده از سدها،آب های سطحی و زیر سطحی در توسعه بخش کشاورزی استان زنجان
 9. ظرفیت بالقوه استان زنجان در توسعه محصولات کشاورزی و مقایسه آن با وضعیت موجود
 10. تجزیه و تحلیل مدل های مختلف توسعه و ارائه مدل توسعه زیربنایی پایدار در بخش کشاورزی استان زنجان
 11. تاثیر هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی استان زنجان
 12. پرورش محصولات گلخانه ای و نقش ان در توسعه بخش کشاورزی استان زنجان
 13. تحلیل های بنیادی و تکنیکی مرتبط با بخش کشاورزی استان زنجان در راستای تحقق توسعه پایدار
 14. سنجش بهره وری نسبی در پرورش آبزیان در سطح استان زنجان
 15. مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی استان زنجان
   


مقالات پذیرش شده در مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان